Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 22.5.2018)

Rekisterinpitäjä: Milargo Oy
Postiosoite: Vironkatu 3, 00170 Helsinki
Y-tunnus: 0945161-7

Rekisterin nimi: Elämys Group asiakas- ja markkinointirekisteri

Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava:
Aarni Kotilainen
contact@elamysgroup.com
+358 400 182 749

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään asiakkaiden yhteystietoja. Lisäksi tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on Elämys Groupin asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä ja käyttää Elämys Groupin sekä yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Elämys Groupin järjestämissä tapahtumissa

Rekisterissä ylläpidetään tapahtumaan osallistuvien yhteystietoja henkilötietolain mukaisesti, eikä tallennettuja tietoja käytetä suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin, ellei osallistuja ole antanut siihen erikseen lupaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tietoja seuraavista asiakkaista (jäljempänä yhdessä ”Asiakkaat” ja yksittäin ”Asiakas”) Henkilöt, jotka ovat tilanneet jotain Elämys Groupin tai Elämysmatkojen asiakasrekisterin perusteella tuotettavia palveluita, matkoja, tapahtumia tai sähköisiä uutiskirjeitä.

Rekisterissä voidaan käsitellä Asiakkaasta seuraavia voimassaolevia ja/tai päättyneitä tietoja. Asiointiin liittyvät henkilötiedot: etu- ja sukunimet, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, markkinoinnin esto, tieto kotona asuvien lasten syntymävuosista, asiakkuuden alkamis- ja voimassaoloaika, väestötietojärjestelmästä ja palveluntarjoajilta saadut kielto- ja päivitystiedot, postiosoite, kotikunta, maakoodi, matkapuhelin, markkinointilupa matkapuhelimeen, muu puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinointilupa sähköpostiin, tieto tilatuista uutiskirjeistä, asiakkaan verkkopalveluun syöttämät tiedot, palvelun käytön tuottamat tiedot, tiedot tallentuneesta ostoskorista ja tilaustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta. Nimi-, osoite-, matkapuhelin- ja kuolintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Lisäksi tietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisesti. Ainoastaan Elämys Groupin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka Asiakkaan tulee toimittaa Elämys Groupin toimistoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.