28/05/2024

Elämys Group uudistaa organisaatiorakennetta ja nimittää uuden johtoryhmän


Matkailuyhtiö Elämys Group organisoi liiketoiminnot uudelleen kahteen liiketoiminta-alueeseen. Keskenään synergisimmät liiketoiminnot järjestetään uudessa organisaatiossa samaan liiketoimintayksikköön.

Elämyksen osakas Aarni Kotilainen on aloittanut konsernin toimitusjohtajana. Kotilainen on toiminut Elämyksessä eri tehtävissä yli kymmenen vuotta, viimeisimpänä B2B-liiketoiminnoista vastaavana johtajana.

Matkapoikien toimitusjohtaja Ari Penttilä johtaa jatkossa Tour Operators -liiketoiminta-aluetta, johon kuuluvat kaikki elämyksen matkanjärjestäjäbrändit Matkapojat, Matka-Agentit, OK-Matkat ja Elämys Cruises. Liiketoimintayksikön tavoite on jatkossa vahvistaa entisestään asemaansa yhtenä kotimaan markkinoiden johtavista matkanjärjestäjistä.

Elämyksen advisorina sivutoimisesti toiminut Lassi Nummi aloittaa uuden Business & Events -liiketoiminta-alueen toimitusjohtajana. Nummi siirtyy tehtävään Assembly-tapahtumien toimitusjohtajan tehtävistä. Business & Eventsiin kuuluvat Elämyksen B2B-liiketoiminta sekä projekti- ja alustaliiketoiminta. Liiketoiminta-alueen tavoite on jatkaa markkinaa nopeampaa kasvua liikematkasegmentissä sekä kasvattaa skaalautuvaa liiketoimintaa Elämyksen tapahtuma-alustan pohjalle. Business & Events -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat liikematkatoimisto Menestys Travel, Platforms-liiketoiminta, tapahtumayksikkö sekä urheiluprojekteihin erikoistunut Elämys Sport, jolla on esimerkiksi olympialaisten hospitality-myynnin yksinoikeus kuudessa Euroopan maassa.

Elämyksen kasvua menestyksekkäästi johtanut Pasi Latva jää uudistuksen yhteydessä pois operatiivisesta johdosta. Latva jatkaa yhtiön osakkaana ja avustaa uutta johtoryhmää uudistuksessa ja siirtymävaiheessa. Uudistuksilla ei ole suoria henkilöstövaikutuksia. Johtoryhmä täydentyy lähiaikoina uudella talousjohtajalla.

 

Elämys Group, toimitusjohtaja Aarni Kotilainen:
040 592 9404, aarni.kotilainen@elamysgroup.com

Elämys Group, hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari:
040 584 6425, jussi.viskari@elamysgroup.com