Ulkoministeriön matkustussuositusta lievennettiin vihdoin: Eurooppa on taas auki suomalaisille matkustajille – Myös Suomi avautuu kansainväliselle matkustukselle

Tiedote 18.6.2021

Yli 15 kuukauden hiljaiselo ulkomaille suuntautuvan matkustuksen osalta on vihdoin ohi. Ulkoministeriö on luopunut EU- ja Schengen-maita koskevasta suosituksesta välttää tarpeetonta matkustusta ja kehottaa matkustajia noudattamaan erityistä varovaisuutta matkakohteissa. Myös ulkomaalaisten matkustajien pääsy Suomeen avautuu. 

Sekä suomalaiset työ- ja vapaa-ajanmatkustajat että kansainvälisen matkustuksen parissa toimivat yritykset ovat maaliskuusta 2020 lähtien olleet sidoksissa viranomaisten ’vältä tarpeetonta matkustusta’ -suositukseen, jonka myötä rajat ylittävää matkustusta ei ole maastamme juurikaan järjestetty. Suomen matkailualan liiton (SMAL) jäsenistöltään keräämien tietojen perusteella matkatoimistoalan yritysten liikevaihto on koronapandemian aikana pudonnut yli 90 prosenttia vuosien 2019 ja 2020 normaalikuukausiin verrattuna. 

– Kun koronatilanne on kohentunut niin Suomessa kuin muualla Euroopassa, suomalainen matkailuväki on käynyt entistäkin malttamattomammaksi matkustuksen käynnistymisen suhteen. Viranomaisilta nyt saatu vihreä valo on hartaasti odotettu vastaus alan toiveisiin. Vihdoin voivat suomalaiset matkustaa taas Euroopan-kohteisiin ihan luvan kanssa, iloitsee SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti

SMALin jäsenyritystensä avulla loppukeväästä teettämän kuluttajakyselyn mukaan 51 prosenttia suomalaisista on suunnitellut ulkomaille suuntautuvaa lomamatkaa tämän kesän aikana. Edellytyksenä on ollut, että viranomaisten matkustussuositus muuttuisi matkustuksen osalta suotuisampaan suuntaan. Ulkoministeriön 17.6. lieventämä matkustussuosituksen taso tulee siis iloisena yllätyksenä monelle kesälomaansa suunnittelevalle suomalaiselle. 

– Suomalaiset ovat vastuullisia matkustajia monella tavalla, mikä nousee esiin myös kyselymme tuloksissa. Matkustuksen käynnistyessä pidetään edelleen tärkeänä, että erilaisia terveysturvallisuuskäytäntöjä noudatetaan. Maskit, käsidesit, turvavälit ja matkustajan oma vastuullinen toiminta nousevat vastauksissa esiin. Nämä ovat asioita, jotka jäänevät ihmisten toimintatavoiksi vielä pandemian jälkeenkin, Mäki-Fränti. 

Matkailuala iloitsee myös Suomeen suuntautuvan matkustuksen sääntöjen selkeytymisestä. Todistuksella kahdesta rokotteesta tai viimeisen puolen vuoden sisällä sairastetusta Covid-19-taudista pääsee maahan ilman karanteenivaatimusta. Ala odottaa, että Suomi noudattaa kuitenkin EU-tasolla sovittuja linjauksia, joiden mukaan myös negatiivisella koronatestituloksella maahan saapuvaa matkustajaa ei velvoitettaisi jäämään karanteenin omaisiin olosuhteisiin tai uuteen testaukseen maahantulon jälkeen. Kun EU:n digitaalinen koronatodistus otetaan meillä kokonaisuudessaan käyttöön, tulee myös ulkomaalaisten matkustajien päästä maahamme yhteisesti sovituilla kriteereillä. 

Lue SMAL:n tiedote täältä >>

Lisätietoja: Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, Suomen matkailualan liitto ry SMAL, 040 575 1303