Miksi työntekijää kannattaa palkita elämyksellä?

Motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen arvokkainta pääomaa, jonka tärkeimpiin osa-alueisiin kuuluvat hyvät keskinäiset suhteet. Yhteisiä, ainutkertaisia elämyksiä tarjoava matka saattaa motivoida työyhteisön jäseniä rahallista palkintoa huomattavasti tehokkaammin.

Yhteisen matkan aikana työntekijät oppivat tuntemaan toisiaan ja tapojaan paremmin aktivoivan vapaa-ajan parissa. Maisemanvaihdos saattaa parhaimmillaan inspiroida  ihmisten luovuutta ja tuottaa uusia, innovatiivisia ideoita. Ohjelmaan on mahdollista sisällyttää vaikkapa yhteishenkeä rakentavia, koulutuksellisia tai muita oppimiskokemuksia tuottavia aktiviteetteja.

Palkintomatkan verotuksessa huomioitavaa

Työnantaja voi järjestää hyvän työsuorituksen, asetetun tavoitteen saavuttamisen tai yrityksen merkkipäivän vuoksi palkintomatkoja työntekijöille. Tällaisista palkintomatkoista työnantajalle syntyneet menot ovat vähennyskelpoisia.

Palkintomatkan saajalle matkan arvo voi olla verotettavaa tuloa. Jos työnantaja suorittaa työntekijän ja tämän perheenjäsenen puolesta matkamenoja, matkasta voi esim. sen virkistysluonteisuuden vuoksi muodostua työntekijälle veronalaista tuloa.

Soita meille!