Henkilöstömatkat

Yritysten kokenut matka-asiantuntija palveluksessanne

Unohtumaton henkilöstömatka on porukkaa yhteen hiova kokemus, jonka vaikutukset näkyvät henkilöstössä ja yhteistyön sujuvuudessa välittömästi ja pitkällä aikavälillä. Yhteinen matka voidaan asettaa yhdeksi konkreettisesi tavoitteeksi, jota kohti koko yrityksen väki työskentelee.

Yrityksen ryhmämatka on parhaimmillaan yhdistelmä henkeä kohottavaa yhdessäoloa sekä yhtiön strategisten viestien kirkastamista elämyksellisessä ympäristössä. Henkilökunnan huomioiminen ja palkitseminen yhteisillä matkoilla näkyy ja kuuluu yrityksen sisällä sekä muokkaa yrityskuvaa ulospäin työnantajana.

Elämyksellinen ryhmämatka yhteishengen rakentajana

Yhteiset kokemukset ja elämykset ovat vuorovaikutuksen ja yhteisen ymmärryksen perusta, josta yrityksen työntekijöiden yhteishenki syntyy. Yhteisten, onnistuneiden vuorovaikutuskokemusten kautta työntekijät löytävät yhteisen kielen ja ymmärtävät toisiaan paremmin. Hyvä yhteishenki näkyy ja välittyy myös asiakkaille laadukkaana palveluna.

Matkan tarkoituksena voi olla henkilöstön motivointi, sitouttaminen, palkitseminen tai yhteishengen parantaminen. Näiden lisäksi merkittäviä tavoitteita ovat tärkeiden viestien kommunikoiminen henkilöstölle sekä yrityskuvan rakentaminen henkilöstön kautta.

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua kaikille yritysryhmille ja pyrimme, että sama asiantuntija vastaa matkan järjestelyistä koko matkan suunnittelun ja tuotannon ajan. Kokemuksemme kattaa elämyksellisen ohjelman ja tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen kohteessa kuin kohteessa. Olemme toteuttaneet pieniä ja suuria yritysten ryhmämatkoja yli 50:ssä maassa vastaten kokonaisuuden matka- ja tapahtumajärjestelyistä.

Ole rohkeasti meihin yhteydessä jos vastuullasi on:

  • Ryhmämatkat ja henkilöstön toistuva matkustaminen
  • Henkilöstön ja myynnin motivointi, palkitseminen ja sitouttaminen
  • Kannusteohjelmat ja kannustematkat Suomessa ja ulkomailla
Soita meille!