Insentiivimatkailun 10 trendiä

Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon insentiivialan tutkimukseen keskittynyt säätiö IRF (Incentive Research Foundation) julkaisee vuosittain raportin kannustealan kuumimmista trendeistä sekä liudan muita alaan liittyviä tutkimuksia. Tutkimukset painottuvat Pohjois-Amerikan markkinoille, mutta ovat perinteisesti varsin hyvin vastanneet Euroopan trendejä.

Uusin trenditutkimus painotti jo vuosikymmenen ajan jatkunutta trendiä elämysten noususta palkitsemisen mallina verrattuna rahapalkkioihin sekä ennusti kannustematkailuun käytettävän rahan kasvavan jälleen kerran. Lisäksi uusina trendeinä pidettiin “yksilöllisen” palkitsemisen kasvua ryhmäkokonaisuuksien sijaan ja teknologian roolin jatkuvaa kasvua.

Alla lyhyesti listattuna IRF:n 10 trendiä Yhdysvaltain markkinoilla.

1. Kannustaminen ilman rahapalkintoja jatkaa edelleen kasvuaan – elämykset nähdään rahaa parempana tapana kannustaa ja sitouttaa henkilöstöä.

2. Byrokratia ja säädökset hankaloittavat palkinto- ja kannusteohjelmien suunnittelua ja toteuttamista.

3. Kannustematkailu kasvaa edelleen. Yli 40 % yhdysvaltalaisista yrityksistä käyttää kannustematkailua osana palkitsemisohjelmaa.

4. Palkitseminen tavaroilla ja lahjakorteilla kasvaa edelleen. Varsinkin pienten yritysten keskuudessa kannustaminen kohtuullisen hintaisilla tavaroilla nähdään hyvänä vaihtoehtona aloittaa kannusteohjelma.

5. Force major -muutokset ovat lisääntyneet – terrorismi, zika-virus ja lakot ovat vaikuttaneet alaan voimakkaasti vuonna 2016-17.

6. Yksilön huomioiminen ja elämyksellisyys kasvavat – Alalla nähdään, että on entistä tärkeämpää huomioida jokaista yksilöllisesti ja panostaa elämyksiin ja tunnereaktioihin. Hyvinvointi on uusi golf.

7. Teknologia tulee yhä voimakkaammin mukaan insentiiviohjelmiin: sosiaalinen media on iso osa tapahtuman elinkaarta, kannettava teknologia pitää ottaa huomioon entistä paremmin ja uudet tekniset keksinnöt mahdollistavat insentiivimatkailijan kokemuksen laajentamisen.

8. Kannusteohjelmien kehittyminen jatkuu. Kannustamisella tavoiteltavat tavoitteet ovat jatkuvasti monipuolisempia ja palveluntarjoajien rooli on entistä enemmän konsultatiivinen.

9. Kannustematkailun toimijoiden fuusioituminen ja pienten yritysten väheneminen on jatkuva trendi. Isommassa kuvassa valtavat hotelliketjut ovat viime vuosina yhdistyneet ja lisäksi isot toimijat ovat ostaneet pienempiä palveluntarjoajia koko matkailu- ja tapahtumalalla.

10. Globalisaatio jatkuu. Kannusteohjelmat koskettavat laajempia markkinoita ja suunnittelijoiden tulee huomioida yhä tarkemmin paikalliset säädökset ja kulttuuriset normit kohdemaassa.

Lähde: IRF trends study

Photos by Tiago Rosado, Phil CoffmanRamdan Authentic on Unsplash

Soita meille!