Henkilöstötapahtuma – ylimääräinen kuluerä vai kannattava sijoitus?

Miksi käyttäisin yrityksen varoja henkilöstötapahtuman järjestämiseen? Mitä konkreettista hyötyä henkilöstötapahtumasta voisi yritykselle ja sen henkilökunnalle olla?

Kokosimme viiden kohdan muistilistan hyvin järjestetyn henkilöstötapahtuman eduista työyhteisölle.

1. Sitouttaminen
2. Kannustaminen
3. Palkitseminen
4. Myönteisen ilmapiirin rakentaminen
5. Tuloksista nauttiminen

1. Sitouttaminen

Innostava henkilöstötapahtuma auttaa sitouttamaan työntekijöitä sekä yritykseen että toisiinsa. Yhteisen tavoitteen eteen on mielekkäämpää työskennellä, kun edessä siintää palkinto – oli kyseessä elämyksellinen saunailta meren rannalla tai viiden tähden kannustematka etelän aurinkoon.

Lue kotisivuiltamme, kuinka Efima onnistui työntekijöidensä pitkäjänteisessä sitouttamisessa henkilöstökonseptilla, joka huipentui matkaan yrityksen nimikkopaikkakunnalle Kreikkaan.

2. Kannustaminen 

Henkilöstötapahtuma on erinomainen kannustamisen väline. Tapahtuman ehdoksi kannattaa asettaa selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet, lanseerata strategiaa tukeva visio ja kommunikoida kokonaisuus huolellisesti henkilöstölle. Kun tavoitteet pidetään selkeinä ja mitattavina, niiden etenemistä on helppo seurata.

Vahvasti esillä oleva palkinto inspiroi, motivoi ja antaa lisäenergiaa myös haastaviin ajanjaksoihin. Väliaikatilanteesta tiedottaminen ja erityisesti ansioituneiden palkitseminen pienillä etappipalkinnoilla ylläpitää intoa koko prosessin ajan.

3. Palkitseminen

Jokainen yritys on riippuvainen työntekijöistään. Toisaalta kilpailu on kovaa ja alan osaajilla on vientiä. Palkitsemalla näytät, että välität työntekijöistäsi ja haluat pitää heistä kiinni.

Ammattimaisesti toteutettu henkilöstötapahtuma on paras mahdollinen palkinto hyvin tehdystä työstä. Mieluinen palkinto myös vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen. Tyytyväiset työntekijät viihtyvät työssä keskimääräistä paremmin ja tekevät myös parempaa tulosta – Warwickin yliopiston tutkimuksen mukaan he ovat 12 % muita kollegojaan tehokkaampia.

4. Myönteisen ilmapiirin rakentaminen

Työyhteisön positiivinen ilmapiiri luo työhyvinvointia. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla taas on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. (Työterveyslaitos, www.ttl.fi)

Henkilöstötapahtumat lähentävät henkilöstöä, lisäävät keskinäistä luottamusta ja luovat positiivista me-henkeä. Lisäksi rento yhdessäolo auttaa tutustumaan kollegoihin työtehtävien ulkopuolella.

Normaaliarjessa aika harvoin riittää myöskään keskusteluun yrityksen ylimmän johdon kanssa. Henkilöstötapahtuman kiireettömyydessä sekin onnistuu ja tuo molemminpuolista hyötyä: isoinkin pomo muuttuu ihmiseksi ja saa vastavuoroisesti tietää, miltä työnteko kentällä oikeasti maistuu.

5. Tuloksista nauttiminen

Lukuisat tutkimukset vahvistavat, että arjesta irtautuminen, maisemanvaihdos ja uudet elämykset tekevät hyvää luovuudelle. Mikä olisikaan henkilöstötapahtumaa parempi hetki esimerkiksi yhtiön strategian päivittämiseen tai seuraavan vuoden tavoitteiden hahmotteluun?

Mikä parasta, onnistuneen henkilöstötapahtuman vaikutus näkyy työpaikalla positiivisena vireenä vielä pitkään arkeen palaamisen jälkeenkin.


Me Elämys Groupissa teemme henkilöstötapahtumia työksemme ja tiedämme, miten ne onnistuvat. Ota meihin yhteyttä – suunnitellaan tapahtuma, johon tehty sijoitus kasvaa varmaa korkoa!

Soita meille!